CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND VÀ CHỦ TỊCH UBND XÃ
08/09/2023 08:59:14

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND xã Tiền Tiến tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Cập Nhất 1, Cập Thượng 1

   Sáng 29/8/2023, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiền Tiến tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND vầ đồng chí Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Cập Nhất 1, Cập Thượng 1.

   Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp, các đại biểu và Nhân dân được nghe báo cáo về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng xã 8 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm. Tiếp đó, trong nội dung đối thoại giữa đồng chí chủ tịch UBND với Nhân dân, các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, đã có trên 15 ý kiến phát biểu trực tiếp, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, Văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai và một số vấn đề về an sinh xã hội khác...

   Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và phản ánh của Nhân dân, đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND đã tiếp thu, giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, các ý kiến khác đã được người đứng đầu Chính quyền tiếp thu, ghi nhận, báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết và xử lý kịp thời. Sau khi đượcBí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND giải đáp thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị, nhân dân các khu dân cư đã đồng tình và tin tưởng tuyết đối và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Cấp ủy, Chính quyền địa phương.

   Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch UBND xã với nhân dân Cập nhất 1, Cập Thượng 1, có ý nghĩa rất lớn, giúp cho các đồng chí lãnh đạo địa phương được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong thực hiện các quy định, các cuộc vận động của địa phương. Qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tạo niềm tin trong Nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023 đã đề ra.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:47:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0