CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo của UBMTTQ xã về việc vận động quyên góp ủng hộ; xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” xã Tiền Tiến năm 2023
31/10/2023 02:18:25

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ TIỀN TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Tiền Tiến, ngày 30 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ

Về việc vận động quyên góp ủng hộ; xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” xã Tiền Tiến năm 2023

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trong xã!

   Thực hiện kế hoạch số134/KH-MT, ngày 20/10/2023 của Ban Thường trực UBMT thành phố Hải Dương về việc tổ chức vận động ủng hộ; “Quỹ vì người nghèo”; quỹ “ Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” năm 2023; được sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tiền Tiến.

   Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiền Tiến phát động: quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” năm 2023 nhằm kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, thương ngư­­ời như­­­ thể th­ương thân" và truyền thống Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ ng­ười trồng cây của dân tộc ta vốn có từ hàng nghìn năm, để góp phần giúp đỡ người nghèo vư­­ợt khó v­­­ươn lên hòa nhập với cộng đồng và giúp cho Ngư­ời cao tuổi (Đặc biệt là Ng­ười cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn) đ­ược sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội, giúp cho các hoạt động phong trào trên địa bàn xã nhà ngày càng phát triển đạt chất lượng và hiệu quả. Qua đó củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

   * Về đối tư­­­ợng vận động bao gồm: Cán bộ, công chức xã, viên chức, Cán bộ không chuyên trách; Cán bộ hư­­­u trí; người đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, Qũy tín dụng nhân dân; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Các nhà hảo tâm; và toàn thể các hộ nhân dân trong xã.

* Về chỉ tiêu vận động phấn đấu:

   - Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân; Cán bộ hư­­u trí. Cán bộ không chuyên trách xã. Công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp: người lao động trong các doanh nghiệp; Các nhà hảo tâm: HTX DV nông nghiệp, quỹ TDND: Các Công ty, Doanh nghiệp, Trang trại tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất có thể.

   - Đối với các hộ gia đình: Mức quyên góp ủng hộ là 30.000đ/hộ trở lên (Không vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo, người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

   * Về thời gian tiến hành cuộc vận động: đ­­ược triển khai phát động từ ngày 31/10/2023 và kết thúc vào ngày 6/11/2023. Trong thời gian đoàn đi vận động các tập thể, cá nhân có thể ủng hộ tại nhà các ông bà tổ trưởng tổ phó mặt trận của các xóm.

Với tinh thần thi đua lập thành tích hướng tới ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư­­ nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), gắn với thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”. Ban Th­­­ường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiền Tiến trân trọng phát động toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo cùng toàn thể nhân dân trong xã hãy dành tình cảm và trách nhiệm, tiết kiệm 1 phần chi tiêu, tích cực hư­­­­ởng ứng cuộc vận động, tham gia ủng hộ; Quỹ “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” xã Tiền Tiến năm 2023 diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả cao nhất.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ban vận động quyên góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi” xã Tiền Tiến năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. UBMTTQ XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vinh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2596
Trước & đúng hạn: 2596
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 13:17:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 14,588