THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH MIẾU - ĐÌNH LÀNG CẬP NHẤT NĂM 2023
11/05/2023 10:50:15

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh

Miếu - Đình làng Cập Nhất năm 2023

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trong xã!

Thực hiện quy ước của Làng về gìn giữ phong tục truyền thống tốt đẹp của quê hương. Thể theo nguyện vọng của cán bộ và nhận dân Làng Cập Nhất về việc tổ chức lễ hội hàng năm, nhằm duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn kính tổ tiên, các bậc Thánh Hiền đã có công với quê hương đất nước.

   Được sự đồng ý của TT Đảng Ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tiền Tiến. Ban tổ chức lễ hội Miếu - Đình Làng Cập Nhất thông báo về việc tổ chức Lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh Miếu - Đình làng Cập Nhất năm 2023 cụ thể như sau:

   * Thời gian: 2.5 ngày, tổ chức bắt đầu từ chiều ngày 13, 14, 15/5 (tức ngày 24, 25 và 26 tháng 3 năm Quý Mão).

   * Chương trình lễ hội:

1. Ngày 13 tháng 5 năm 2023 ( tức ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão)

*Buổi chiều:

- Từ 14h00 tập kết 5 mâm cỗ của các xóm về Nhà Văn Hóa

- Từ 15h05 Rước lễ của các xóm về Miếu - Đình

2. Ngày 14 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 25 /3/ năm Quý Mão)

   * Buổi sáng:

- Từ 7h - 7h30h: Đón tiếp đại biểu

- Từ 7h30 - 8h15: Văn nghệ chào mừng

- Từ 8h15 - 9h30p:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Diễn văn khai mạc lễ hội

+ Lễ tuyên văn

+ Phát biểu cảm nhận của con em xa quê

+ Đại biểu xã phát biểu

+ Cảm ơn và bế mạc

+ Lễ dâng hương.

- Từ 9h30p: Mời đại biểu dự cơm cùng với nhân dân trong làng

   * Buổi chiều:

- Từ 13h30p đến 17h:

+ Tổ chức chơi Cờ tướng tại Miếu - Đình

+ Tổ chức Bóng chuyền, các trò chơi dân gian tại sân vận động Đống Ngấn

   * Buổi tối:

- Từ 19h30 - 22h Giao lưu văn nghệ .

3. Ngày 15 tháng 5 năm 2023 (ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão)   *Buổi sáng: Từ 7h30p - 9h Đoàn tế Nam tế tại Miếu - Đình

    *Buổi chiều:Từ 14h - 15h 30 lễ Tạ Đoàn tế Nữ tế tại Miếu - Đình

      * Địa điểm: Tại Miếu - Đình làng Cập Nhất, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trên đây là nội dung thông báo về việc tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử cấp Tỉnh Miếu - Đình làng Cập Nhất năm 2023. BTC lễ hội trân trọng thông báo kính mời quý vị đại biểu, cán bộ, nhân dân trong ngoài xã cùng quý khách thập phương về tham dự góp phần thành công của Lễ hội.

                                                      TM. BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

                                                      TRƯỞNG BAN

                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                     Bùi Văn Nhã
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:27:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0