THÔNG BÁO
THÔNG BÁO TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, TỔNG HỢP VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐẤT ĐAI
22/02/2023 08:53:42

THÔNG BÁO

Tuyên truyền, kiểm tra, tổng hợp và xử lý các trường hợp vi phạm đất đai

Kính gửi: Các ông/bà trưởng thôn;

Toàn thể nhân dân xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương.

Thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 25/3/2020 của UBND thành phố về xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Dương; Văn bản số 259/UBND-TNMT ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hải Dương về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch xử lý vi phạm đất đai. UBND xã Tiền Tiến thông báo để các ông/bà trưởng thôn, các hộ gia đình được biết và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Yêu cầu tất cả các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai và môi trường trên địa bàn xã

- Đối với các trường hợp đã xây dựng vượt quá diện tích nhà trông coi
trên đất nông nghiệp chuyển đổi UBND TP yêu cầu UBND xã lập biên bản giữ nguyên hiện trạng. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2023. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND xã sẽ phân công cán bộ công chức xã phối hợp với các thôn tiến hành lập biên bản đối với các hộ xây dựng nhà trông coi trên đất nông nghiệp chuyển đổi. Yêu cầu các hộ gia đình chủ động hợp tác trong quá trình lập biên bản giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không được tự ý mở rộng, cơi nới.

- UBND xã phân công công chức địa chính xây dựng phối hợp với tổ quy tắc và ban quản lý các thôn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để phát sinh thêm mới các vi phạm về xây dựng nhà trông coi trên đất nông nghiệp chuyển đổi. Tất cả các trường hợp vi phạm mới sẽ phải xử lý dứt điểm theo quy định.

Vậy UBND xã thông báo để các các ông/bà trưởng thôn, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã được biết và thực hiện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:49:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0