LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TIỀN TIẾN
09/10/2023 08:22:32

Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã từ ngày 09/10/2023 đến ngày 14/10/2023

Thứ, ngày

Buổi

Đồng chí Lê Thị Hợp

Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Bùi Văn Nhã

Phó Chủ tịch UBND xã

THỨ HAI
(09/10/2023)

Sáng

Trực tại bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ BA
(10/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại bộ phận một cửa

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ
(11/10/2023)

Sáng

Trực tại bộ phận một cửa

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại bộ phận một cửa

THỨ NĂM
(12/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU
(13/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại bộ phận một cửa

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY
(14/10/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

* Lịch công tác có thể thay đổi do trùng với Lịch triệu tập của cấp trên hoặc các công việc đột xuất khác./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:41:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0