LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã Tiền Tiến (từ ngày 02/10/2023 - 07/10/2023)
02/10/2023 03:57:00

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã từ ngày 02/10/2023 đến ngày 07/10/2023

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã từ ngày 02/10/2023 đến ngày 07/10/2023

Thứ, ngày

Buổi

Đồng chí Lê Thị Hợp

Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Bùi Văn Nhã

Phó Chủ tịch UBND xã

THỨ HAI
(02/10/2023)

Sáng

Họp thành phố

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ BA
(03/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ
(04/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM
(05/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU
(06/10/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ BẢY
(07/10/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:11:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0