LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TIỀN TIẾN (từ 27/11/2023 - 02/12/2023)
29/11/2023 03:38:44

Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023

Thứ, ngày

Buổi

Đồng chí Lê Thị Hợp

Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Bùi Văn Nhã

Phó Chủ tịch UBND xã

THỨ HAI
(27/11/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ BA
(28/11/2023)

Sáng

Tập huấn

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ
(29/11/2023)

Sáng

Họp UBND tại cơ quan

Họp UBND tại cơ quan

Chiều

Họp trên thành phố

Họp trên thành phố

THỨ NĂM
(30/11/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp trên thành phố

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU
(01/12/2023)

Sáng

Trực tại bộ phận một cửa UBND

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại bộ phận một cửa UBND

THỨ BẢY
(02/12/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại bộ phận một cửa UBND

* Lịch công tác có thể thay đổi do trùng với Lịch triệu tập của cấp trên hoặc các công việc đột xuất khác./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:02:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0