THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TIỀN TIẾN
25/04/2023 02:13:23

THÔNG BÁO

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch

chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5

năm 2023 trên địa bàn xã Tiền Tiến

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-VHTT ngày 05/4/2023 của Phòng Văn hóa TT thành phố Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2023.

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2023. UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, các thôn các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:

1.          1. Công tác tổng vệ sinh:

- Thời gian vào 16h30 ngày 27/4/2023 (chiều Thứ 5).

+ Các thôn động toàn thể nhân dân tổ chức tổng vệ sinh.

+ Đoàn Thanh Niên và Hội Phụ nữ tuyến đường 390 tổng vệ sinh và bóc gỡ quảng cáo rác gắn trên thân cây, cột điện

+ Hội Cựu chiến binh đảm nhiệm từ gốc cây đề đến cầu T4, tổng vệ sinh và bóc gỡ quảng cáo rác gắn trên thân cây, cột điện

+ Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức tổng vệ sinh trước cổng cơ quan và đơn vị mình.

* Lưu ý: Các thôn, Đoàn TN, Hội PN, Hội CCB báo cáo kết quả tổng vệ sinh bằng hình ảnh gửi về đ/c Phạm Thị Huê - Công chức VHTT xã.

2. Công tác treo cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu và cắm cờ hồng kỳ:

* Thời gian treo cờ Tổ quốc

- Đợt 1: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Từ ngày 27/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023.

- Đợt 2: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ: Từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 07/5/2023.

- Đợt 3: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023.

      + Mỗi thôn treo từ 1 khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn và cắm cờ hồng kỳ tại tuyến phố chính trên địa bàn thôn từ ngày 27/4/2023 đến hết ngày 20/5/2023. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh tại Nhà văn hóa thôn và vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc.

+ Các cơ quan, đơn vị, trường học treo khẩu hiệu cổng và tổng vệ sinh môi trường xung quanh nơi làm việc.

+ Ban Văn hóa thông tin tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Trang trí, treo băng cờ khẩu hiệu tại trụ sở xã.

+ Đài truyền thanh xã, các thôn bằng nhiều hình thức tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023.

+ Công an xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

+ Trạm Y tế, Đội quy tắc xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt nội dung VSMT, trật tự đô thị.

      3. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!

- Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)!

- Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Hải Dương phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nhận được thông báo này đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, các Ông, bà trưởng thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nội dung trên./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:31:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0