NÔNG THÔN MỚI
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028
23/10/2023 04:41:16

 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028
 
         Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trọng thể từ ngày 16/10 đến ngày 17/10/2023 tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông tỉnh Hải Dương. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tham dự Đại hội có tổng số 448 đại biểu, trong đó có 251 đại biểu chính thức, đại diện cho 388.437 hội viên của Hội Nông dân 12 huyện, thị xã, thành phố và 229 cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Đại biểu được bầu tại các Đại hội Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 215 đại biểu, đại biểu đương nhiên 26 đại biểu, đại biểu chỉ định 10 đại biểu.

Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy (đồng chí Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Vũ Văn Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp; lãnh đạo HND các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH HND tỉnh khóa IX và 251 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 388.437 cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

I- CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI X: Đại hội xác định chủ đề:

“Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG CỦA ĐẠI HỘI X:

Đại hội xác định:

Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức Hội và ý chí, khát vọng, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gắn chuyển đổi số với củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; quan tâm các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân nâng cao năng lực quản trị, liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Phát huy quyền làm chủ của hội viên nông dân, tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đề ra.

III- VỀ CHỈ TIÊU CỦA ĐẠI HỘI X

Đại hội thống nhất 16 chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ X (2023-2028):

1. 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

2. 100% cán bộ Hội các cấp và cán bộ chi, tổ Hội được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nghiệp vụ công tác Hội.

3. Phấn đấu kết nạp mới từ 12.000 hội viên trở lên.

4. Thành lập mới 290 tổ Hội Nông dân, chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

5. Có từ 97% cơ sở Hội trở lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Quỹ Hội phấn đấu bình quân một hội viên đạt 210.000 đồng trở lên.

7. Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 30.000 hội viên trở lên.

8. Hỗ trợ ít nhất 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

9. Có trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

10. Hằng năm, có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký, 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

11. Hỗ trợ thành lập mới 85 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 16 hợp tác xã nông nghiệp. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

12. Có 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

13. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên.

14. Có 100% Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố, 90% trở lên cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.

15. Có 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

16. 95% hồ sơ công việc tại Hội Nông dân cấp huyện, 80% hồ sơ công việc tại Hội Nông dân cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

IV- VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính:

1. Xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh;

2. Xây dựng người nông dân phát triển toàn diện;

3. Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới;

4. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

5. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân.

V. VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đã bầu ra 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội Nông dân tỉnh khoá X đã bầu ra 09 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, bầu Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành HND tỉnh Hải Dương khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 và Uỷ ban kiểm tra HND tỉnh khoá X. Trong đó:

* Chức danh Chủ tịch: Đồng chí Trịnh Văn Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Thanh Hà).

* Các đồng chí Phó Chủ tịch:

(1). Đồng chí Phạm Đức Hội (tái cử)

(2). Đồng chí Phạm Thanh Thuỷ (tái cử)

(3). Đồng chí Đào Xuân Anh (tái cử)

* Uỷ ban kiểm tra: 07 đồng chí được bầu vào Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đồng chí Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên UBKT HND tỉnh khóa X giữ chức Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2- Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 22 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

3- Đại hội đã nhất trí cao và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2639
Trước & đúng hạn: 2639
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:58:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0