Thông tin tuyên truyền
THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ TIỀN TIẾN VỀ VIỆC TIÊM PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI CHO ĐÀN CHÓ VỤ THU NĂM 2023
08/11/2023 07:49:55

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ TIỀN TIẾN

V/v tiêm phòng, phòng chống bệnh dại cho đàn chó vụ thu năm 2023

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã!

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hải Dương về việc tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2023.

UBND xã Tiền Tiến thông báo kế hoạch tiêm vác xin phòng, phòng chống bệnh dại cho đàn chó vụ thu năm 2023 trong địa phương cụ thể như sau:

- Vác xin tiêm phòng: Là loại vác xin Rabinsin phòng bệnh dại cho chó nuôi trong các hộ gia đình.

- Phạm vi tiêm phòng: Toàn bộ số chó hiện có của các hộ đang nuôi trên địa bàn.

- Thời gian tiến hành: Bắt đầu tiêm từ ngày 6/11 đến ngày 11/11/2023.

- Giá tiền tiêm: 01 liều vác xin cho một con chó bằng 20.000đ đồng/lần/con.

- Kế hoạch và lịch thời gian tiêm phòng vác xin cho đàn chó từng thôn như sau:

+ Ngày 6/11 tổ chức tiêm cho đàn chó của các hộ trên địa bàn thôn Du Tái;

+ Ngày 7/11 tổ chức tiêm trên địa bàn thôn Cập Thượng 1;

+ Ngày 8/11 tổ chức tiêm trên địa bàn thôn Cập Thượng 2;

+ Ngày 9/11 tổ chức tiêm trên địa bàn thôn Cập Nhất 1;

+ Ngày 10/11 tổ chức tiêm trên địa bàn thôn thôn Cập Nhất 3;

+ Ngày 11/11 tổ chức tiêm trên địa bàn thôn thôn Cập Nhất 2.

- Hình thức tổ chức: UBND xã giao cho cán bộ thú y của xã cùng các ông Trưởng, phó các thôn trực tiếp đến các hộ có nuôi chó để tiêm phòng.

Căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế ở địa phương có địa bàn rộng, số hộ nuôi chó khá đông, để bảo đảm tiến độ và đợt tiêm phòng đạt kết quả UBND xã thông báo và đề nghị các hộ gia đình đang có chó nuôi nắm được chủ động phối hợp để công tác tiêm phòng vác xin phòng dại cho đàn chó vụ thu năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, những con chó của những hộ không tiêm phòng vác xin phòng dại thì hộ gia đình sẽ phải chịu hoàn toàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các quy định phòng chống bệnh dại.

Vậy UBND xã Tiền Tiến thông báo để nhân dân trong xã đặc biệt là các hộ đang nuôi chó nắm được cùng quan tâm thực hiện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2639
Trước & đúng hạn: 2639
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:40:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0