CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN VÀ CÁC KHOẢN THU ĐÓNG GÓP NĂM 2022; RÀ SOÁT GIẢM NGHÈO NĂM 2023.
12/10/2022 10:19:33

Sáng ngày 11/10/2022, UBND xã Tiền Tiến tổ chức Hội nghi triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản đóng góp năm 2022; rà soát giảm nghèo năm 2023

Đồng chí Lê Thị Hợp - Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp cùng các đồng chí trong BCĐ thu thuế PNN. Tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBĐ xã đã triển khai kế hoạch, phổ biến quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ thu thuế PNN….. đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện thu thuế. UBND xã xác định giá việc triển khai công tác thu thuế PNN có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và thu thuế. Vì vậy, UBND xã chỉ đạo các ngành liên quan, công chức xã tăng cường phối hợp, trọng tâm là công tác tuyên truyền. Chỉ đạo các thôn rà soát các hộ gia đình, các nhân có diện tích thuộc thu thuế SDĐPNN; phát tờ khai cho người nộp thuế kê khai, thu tờ khai và xác nhận thông tin trên tờ khai vận động các hộ gia đình thực hiện kê khai. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn, hồ trợ các thôn trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng chí Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã triển khai kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022, ban hành kế hoach rà soát hộ nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Tiền Tiến. Mục đích rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2023 và những năm kế tiếp. Hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo Luật BHYT.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 289
Trước & đúng hạn: 289
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:53:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIỀN TIẾN - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Tiền Tiến, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203 542 445

 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0