Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Tiền Tiến - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giới thiệu tổng quan - Xã Tiền Tiến


Tiền Tiến là một xã thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Xã Tiền Tiến nằm ở phía đông thành phố Hải Dương, có vị trí địa lý:

 · Phía đông giáp huyện Thanh Hà và xã Quyết Thắng

 · Phía tây giáp phường Hải Tân và xã Ngọc Sơn với ranh giới là sông Thái Bình

 · Phía nam giáp xã Ngọc Sơn và huyện Tứ Kỳ với ranh giới là sông Thái Bình

 · Phía bắc giáp phường Nam Đồng và xã Quyết Thắng.

 Xã Tiền Tiến có tổng diện tích 1.077,62 ha, dân số năm 2024 là 13.124 người, 4118 hộ. Tổng số Đảng viên hiện tại 302 đồng chí, chia làm 12 chi bộ (6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Y tế). Trước đây, xã Tiền Tiến vốn thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019). Theo đó, chuyển toàn bộ diện tích và dân số của xã Tiền Tiến về thành phố Hải Dương quản lý. Căn cứ theo Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập các thôn, khu dân cư mới thuộc xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương.

 Xã Tiền Tiến sau khi thực hiện việc tách thôn, tổng số thôn của xã đã thay đổi từ 3 thôn được chia thành 6 thôn mới cụ thể: Du Tái (xóm Dân Chủ, xóm Lê Thị Hồng Gấm, xóm Hồng Phong, xóm Tân Bình) vẫn giữ nguyên, tách thôn Cập Thượng hiện nay thành 2 thôn, lấy tên là Cập thương 1 (trên cơ sở sáp nhập xóm Lê Lợi và Xóm Quang Trung), Cập Thượng 2 (trên cơ sở sáp nhập xóm Đồng Neo và Xóm Đồng Điền ). Thôn Cập Nhất thành 3 thôn mới, láy tên là Cập Nhất 1 (trên cơ sở sáp nhập xóm Trại và Xóm Tràng), Cập Nhất 2 (trên cơ sở sáp nhập xóm Ngọc Đường và xóm Triền), Cập Nhất 3 (trên cơ sở sáp nhập xóm Trạm Bơm và Tàu Cuốc).

Trên địa bàn xã hiện có 2 chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia (chùa Đồng Neo - Thôn Cập thượng; chùa Động Ngọ - Thôn Cập Nhất) và 1 di tích lịch sử cấp Tỉnh (Miếu - Đình làng Cập Nhất). Đặc biệt chùa Đồng Ngọ là một trong hai ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương. Quốc sư Khuông Việt đã xây dựng chùa này vào năm 971 theo chiếu lệnh của vua Đinh Tiên Hoàng. Cửu phẩm Liên hoa là điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn các Phật tử, du khách tìm tới tham quan, chiêm bái chùa Động Ngọ. Tòa Cửu phẩm này được công nân là bảo vật quốc gia năm 2026 và hiện cả nước chỉ còn 3 tòa cửu phẩm có niên địa từ thế kỉ XVII - XVIII, trong đó có tòa Cửu phẩm ơ chùa Động Ngọ./.