Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Tiền Tiến - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Xã Tiền Tiến


STTHọ và tênChức danh​Điện thoại
1Lê Thị HợpPhó bí thư, Chủ tịch UBND0915376420
2Bùi Văn NhãĐảng ủy viên, PCT UBND0904407176
3Nguyễn Thành ĐạtTrưởng CA xã,
Ủy viên ủy ban
0972198007
4Nguyễn Văn Dương

Chỉ huy trưởng BCHQS xã,

Ủy viên ủy ban

0352938492